Pro profesionály

Naše nabídka pro architekty, designéry, projektanty, developery a distributory.

Návrh osvětlovacích soustav

V návrzích zohledňujeme nejen normy a efektivitu osvětlení, ale i funkci prostoru a jeho architektonický ráz. Sladíme světlo s interiérem, aby se v něm lidé cítili dobře.

Návrhy řídicích systémů

Řešíme návrhy řídicích systémů pro nově vznikající objekty včetně vypracování projektové dokumentace elektro. U již hotových projektů navrhneme řízení bez nutnosti zásahu do elektroinstalace.

Spolupráce s architekty

Poskytujeme konzultace a odborné zhodnocení projektů. Doporučíme vhodné řešení, aby osvětlovací soustavy naplňovaly současné standardy a požadavky na kvalitu životního prostředí.

Měření intenzity osvětlení pro kolaudaci

Provádíme měření intenzity umělého osvětlení v interiérech pro potřeby kolaudace a potvrzení souladu realizace s projektovou dokumentací.

Posouzení návratnosti investic

Chcete zjistit, jak můžete na osvětlení ušetřit? Vypracujeme pro vás posudek. Zhodnotíme současný stav vaší osvětlovací soustavy, navrhneme rekonstrukci a propočítáme návratnost investice.

Příprava podkladů pro výběrová řízení

Zajišťujeme vypracování zadávacích podkladů pro výběrová řízení v soukromém i státním sektoru.

Konzultace a dozor na stavbě

Na projektu začínáme s architekty pracovat už ve fázi prvotních návrhů, abychom zajistili stavební připravenost objektu pro montáž svítidel. V průběhu realizace na stavbu dohlížíme a koordinujeme přípravu.

Světelné zkoušky

Provádíme světelné zkoušky budoucího osvětlení, abyste se na vlastní oči přesvědčili, jak bude výsledek vypadat. Svítidla navržená pro projekt přivezeme na místo a zprovozníme.

Jak pracujeme

Naším cílem je dobré světlo. Pro vaše produkty, zaměstnance i rodinu. Jsme sehraná parta, která ztvární každé vaše přání. Na vás zbyde jediné – rozsvítit.

Inspirujte se

Máte dotazy? kontaktujte nás, rádi je zodpovíme.

© 2021 U1 Lighting